Libris - Poslovno savjetovanje

Aktivirajte svoj potencijal

Menadžment radionice

Librisove radionice - "Umjetnost menadžmenta"

Naša „Umjetnost menadžmenta“ obuhvaća tematske tečajeve kao što su organizacijska kultura i menadžment promjena, stres menadžment, izgradnja učinkovitog tima, kreativno rješavanje problema, učinkovito upravljanje vremenom i slično.  Librisove radionice mogu se  odvijati bilo kao zasebni tečajevi, neovisno jedne o drugima, ili više njih u nizu kroz duže vremensko razdoblje. Libris tim Vam može savjetovati kako pažljivo isplanirati odabir i provedbu radionica.

Izbor radionica iz naše ponude:

  • Menadžment promjena (Change Management)
  • Menadžment stresa (Stress Management)
  • Jačanje tima (Team Building)
  • Umreživanje (Networking)
  • Kreativno rješavanje problema (Creative Problem Solving)
  • Učinkovito komuniciranje (Effective Communication)
  • Učinkovito držanje prezentacija (Effective Presentations)
  • Upravljanje prioritetima
  • Financijsko upravljanje
  • Jednostavnost u poslovanju
  • I mnoge druge.