Libris - Poslovno savjetovanje

Aktivirajte svoj potencijal

Radionice i predavanja na temu EU

Librisov program specifične edukacije o EU sadržajima obuhvaća čitav niz radionica i predavanja kao što su npr.
  • Prednosti i nedostaci slobodne trgovine
  • Sobodno kretanje radnika u EU
  • Slobodno kretanje kapitala u EU
  • Regionalna politika EU
  • Novi pravni okvir EU - Lisabonski ugovor
  • Jezične politike EU
  • i još mnoga druga

Usvajanjem znanja iz specifičnih područja djelovanja EU-a poslovni ljudi postižu suverenost za aktivno uključivanje u programe razvoja i nastup na razvijenim tržištima.

Librisovi predavači vrsni su poznavatelji tematike koju izlažu, a predavanja koncipiraju  interaktivno i uz navođenje primjera iz prakse.

Librisove radionice i okrugli stolovi odvijaju se na hrvatskom jeziku i obično traju 3 sata. Broj slušatelja nije ograničen (manje radionice ili predavanja za širu publikuj).