Libris - Poslovno savjetovanje

Aktivirajte svoj potencijal

Team Building programi

Jačanje tima (team buildng)  - iz našeg izbora

Team building programi uz kreativne radionice u trajanju 1 ili 2 dana

Jednodnevni program:

  • radionica - izbor iz našeg programa vještine menadžmentau (upravljanje promjenama, upravljanje stresom, jačanje tima, umreživanje, kreativno rješavanje problema, učinkovito komuniciranje, učinkovito držanje prezentacija i dr.),
  • dvosatne kreativne radionice kao antistres program u svrhu oslobađanja i jačanja kreativnih potencijala menadžera (npr. osnove keramičarstva, osnove slikarstva, osnove etnologije, glazbena radionica, plesna radionica  i dr.).

Dvodnevni program:

  • radionica - izbor iz našeg programa  vještine menadžmenta (upravljanje promjenama, upravljanje stresom, jačanje tima, umreživanje, kreativno rješavanje problema, učinkovito komuniciranje, učinkovito držanje prezentacija i dr.),
  • večernje aktivnosti Librisov kviz na hrvatskom ili engleskom jeziku; alternativno kulturni program
  • razgledavanje kulturnih znamenitosti ili poludnevni izlet

Moguće lokacije za team building programe su Varaždin, Motovun, Fužine, Poreč te druge lokacije u Hrvatskoj i nekoliko bližih destinacija u inozemstvu (Slovenija i Austrija).

Posebna ponuda:

Team building u VARAŽDINU - upoznajte ljepote i zanimljivosti Varaždina (grad kandidat za Europsku prijestolnicu kulture 2020)

Team building u TRSTU - uz  malu radionicu talijanskog jezika

Team building u GRAZU - uz malu radionicu njemačkog jezika